STAZOKNA

Plastová okna

KBE
Naše STAZOKNA splňují ty nejpřísnější nároky na technické požadavky moderních staveb, zaručují pohodlné a komfortní ovládání a jsou certifikovány ve většině evropských států. Vlajkovou lodí našich plastových výrobků je profilový systém KBE, který je jedinečným základem nejmodernější okenní techniky, která zajistí hodnotu Vašich oken pro další generace. Vzhledem k vyspělé technologii výroby se pořízením STAZOKEN zařadíte mezi klienty podporující zdravý řetězec výrobců, kteří se vzdali používání těžkých kovů.

Charakteristika výrobku

Kvalita našich plastových STAZOKEN je dána jedinečným spojením pro jejich život rozhodujících částí, jimiž jsou

- materiál pro výrobu rámů a křídel (profilový systém)
- kování umožňující ovládání a zajišťující stabilitu výrobku
- zasklení, jenž je mezníkem mezi dvěma světy: interiérem a exteriérem

KBE PROFILOVÝ SYSTÉM (materiál pro výrobu rámů a křídel)

GREENLINEPro ideu našeho podnikání je profilový systém KBE tou nejlepší volbou, protože bez výhrad splňuje naše požadavky na

- estetiku

Decentně zaoblené tvary vyhlížejí spíše konzervativně a svým charakterem tak splynou s každou stavbou

- tvarovou stálost

Vypracovaný systém příčníků v samotném profilu, vytváří komorový systém, který již při prvním kontaktu s rámem či křídlem osloví svojí stabilitou, jejíž výhody jsou zhodnoceny především při samotné montáži do stavebního otvoru. Díky správné dimenzi pláště, příčníků a komor se stává profil stabilnějším a dovoluje nám projektovat výrobky i nestandardních rozměrů.

- barevnou stálost

Díky moderní výrobě z práškového substrátu, která umožňuje lepší dávkování a rovnoměrné promísení všech přísad nutných pro výrobu kvalitních plastů, nabízíme okna s vynikající barevnou stálostí.

- tepelně isolační vlastnosti

Ve spojení s kvalitními isolačními skly, dosahují naše okna doporučených hodnot pro nízkoenergetické a pasivní objekty.

Životní prostředí

Z důvodu našeho aktivního přístupu k ochraně životního prostředí, používáme KBE profilový okenní systém, který není vyráběn za použití těžkých kovů. Výroba probíhá v řetězci výrobců plastů, kteří zvolili ekologickou cestu výroby.GREENLINE

Dále v rámci uzavřeného oběhu materiálů garantuje firma KBE jako zakládající člen skupiny REWINDO, opětné použití zhotovených plastových oken.


REWINDO


FOTKY Celoobvodové kování WINKHAUS

Typ použitého kování hraje pro pozdějšího uživatele jednu ze zásadních rolí, a proto bylo velmi těžké rozhodování, kterého výrobce zvolit. Při našem výběru jsme nakonec zvolili sice dražší variantu, ale s vědomím, že finální výrobek nebude dílem kompromisů a bez výhrad splní požadavky na bezproblémovou, variabilní, bezpečnou a uživatelsky pohodlnou obsluhu. Po dobu naší praxe jsme zaznamenali pouze kladné odezvy.
Kování našich oken je certifikováno podle DIN ISO EN 9001. Je podrobováno nejtvrdším zátěžovým testům a testům spolehlivosti. Trvalá funkčnost systému je ověřována lomovými a únavovými zkouškami materiálu. Na základě těchto a jiných testů, bylo kování WINK HAUS autoPilot oceněno "společností pro kvalitu zámků a kování" v SRN značkou kvality RAL-GR 607/3.
Bezpečnost kování, a tak i našich oken, je individuálně nastavitelná dle požadavku zákazníka. Základní stupeň bezpečnosti je integrován do každého kování automaticky. U naší firmy získáte přídavný bezpečnostní prvek proti vysazení křídla v podobě hřibovitého uzavíracího čepu a ocelovým protiplechem s dlouhou životností zcela ZDARMA.

FOTKY


Kování WINKHAUS splní požadavky na bezproblémovou, variabilní, bezpečnou a uživatelsky pohodlnou obsluhu.FOTKYCirkulace vzduchu - Infiltrace

Umožnit uživateli plynulou cirkulaci vzduchu v místnosti je dnes již samozřejmostí.
V našem programu nabízíme tři alternativy, které pokryjí potřeby obytných místností i na vlhkost vzduchu náročné provozy. Jedná se o spárové přivětrávání, regel-air a větrací klapky.

- spárové přivětráváníOBRÁZEK

Spárové přivětrávání je základním větracím prvkem, který dodáváme jako součást kování otvíravých a sklopných oken. Podstatou systému je 4. poloha kličky pro otevírání a sklápění okna. V této poloze dojde k posunutí speciálně upraveného uzavíracího kování tak, aby po celém obvodu křídla vznikla cca milimetrová mezera, kterou proudí vzduch.
Tento typ přivětrávání je nejpoužívanějším a vhodným do všech domácností a komerčních prostor. Přivětrávání lze otočením kličky kdykoliv uzavřít.


- REGEL-AIR

OBRÁZEK

Regel-air je druhým mechanickým zařízením umožňujícím cirkulaci vzduchu, aniž by byl fyzicky proveden zásah do konstrukce okna nebo skla. Uvedený mechanismus pracuje na principu rozdílných tlaků v místnosti a vně a několika klapkami propouští vzduch, přičemž se celý systém uzavře při nárazovém větru, nebo při vzniku sání (průvanu). Celý systém je umístěn na vnitřní straně rámu, v místě doléhajícího křídla. Systém pracuje samočinně a nelze jej fyzicky uzavřít. Lze jej však bez následků odstranit. Popsaný mechanismus větrání je vhodný do všech obytných i komerčních prostor a do provozů s potřebou výměny vzduchu bez nutné obsluhy. Regel-air je odvětrávací prvek montovaný do drážky, který je koncipován tak, že vzduch je kontrolovaně odváděn nad kováním pryč do příčné drážky, eventuální kondenzovaná voda je bezpečně odváděna do odvodňovací oblasti a přes normální odvodňovací drážku následně ven z okna. Průvan nenastává, protože přiváděný vzduch směřuje přes "regel-air" a přes plochu horního těsnění křídla přímo pod strop místnosti. V tomto prostoru se mísí přiváděný čerstvý vzduch s nevyužitým teplejším vzduchem v místnosti. Takto jsou místnosti větrané efektivně a s úsporou energie. Regel-air splňuje podmínky dle DIN 18 055.
- větrací klapkyOBRÁZEK
Větrací klapky jsou umísťovány dle možností do části rámu, nebo doplňují výplň křídla. Klapky jsou regulovatelné s ochranou proti nárazu větru a lze je též úplně uzavřít. Tento systém je vyráběn v různých modifikacích a vhodný typ se volí dle potřeby místností a provozů. Větrací klapky jsou vhodné do prostor s vysokými nároky na výměnu vzduchu. Pro naše okna používáme převážně větrací klapky RENSON, které umožňují výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu (1 Pascal). 4000 mm2 ventilační plochy vymění za hodinu až 14m3 vzduchu, což umožní 12 výměn vzduchu za 24 hodin ve standardní místnosti. Větrací klapky lze ovládat buď přímo nebo pomocí šňůry. Dle potřeby výměny vzduchu v dané místnosti lze použít některou z široké škály dodávaných klapek v PVC nebo AL provedení.


Zasklení

Zasklení, tvořící skutečný tepelný a zvukový předěl mezi interiérem a exteriérem přičemž zabezpečuje prosvětlení místnosti denním světlem, je další ze stěžejních částí každého výrobku.
Tuzemští dodavatelé skel mají ve svém portfoliu širokou škálu skel, z nichž každé má své specifické použití. Jde o dvoj či trojskla s tepelnou a protihlukovou úpravou, ochranou proti poranění, ochranou proti slunci, s bezpečnostními fóliemi proti násilnému vniknutí, ornamentní skla a další speciální skla, jejichž použití je otázkou speciálních staveb.
Z pohledu každého výrobce jde o to, vyhovět poptávce a nabídnout zákazníkovi jako standard takové složení skla, které ve spojení s rámem a křídlem okna splňuje požadavky právních předpisů(především závaznou normu o tepelné ochraně budov) a zároveň nejsou nepřiměřeně finančně náročné.
V našem případě se jedná o sklo pod označením

Thermobel TOP N Ug=1.1W/m2K


Toto isolační dvojsklo o složení 4float/16TGI rámeček/4float splňuje předepsané normy a ve spojení s TGI- speciálním rámečkem, omezujícím tepelnou vodivost mezi spojenými skly, snižuje též možnost srážení kondenzátu na vnitřní straně dvojskla. Ostatní alternativy skel lze po konzultaci s našimi techniky, projektanty či jinými odborníky, ocenit a osadit též. Cena je pak stanovena příplatkem ke sklu. standardnímu

Jak Thermobel Topn+ funguje?

První klíčový prvek Thermobel Topn+ je tenká vrstva zcela transparentního vzácného kovu na vnitřní straně skla. Ta působí jako neviditelné zrcadlo - odráží okolní teplo zpět do interiéru budovy a zamezuje jeho úniku. V zimě pomáhá shromažďovat teplo z energie vyzařované sluncem. Tepelně izolační vlastnosti Thermobel Topn+ + jsou zvýšeny použitím inertního plynu, který je vnesen mezi tabule dvojskla. Snižuje se tak tepelná výměna mezi venkovní a vnitřní stranou. U Thermobel Topn+ můžete s dutinou vyplněnou 90% argonu snadno získat U-hodnotu 1,1 W/(m2K).

Maximum světla

Thermobel Topn+ nabízí perfektní vizuální komfort tím, že pouští dovnitř maximum světla. pomůže Vám plně si užít svého okolí aniž by zkreslil barvy, které vidíte. Umožní Vám déle si užít přirozeného denního světla, a zamezí tak únavě očí způsobené umělým světlem. Navíc se sníží Vaše spotřeba elektrické energie. ochrana životního prostředí Svojí schopností blokovat chlad, omezovat ztrátu tepla a soustřeďovat sluneční energii je Thermobel Topn+ špičkou mezi skly šetrnými k životnímu prostředí. Vaše účty za teplo se sníží, protože budete spotřebovávat méně elektrické energie. To znamená, že budete produkovat méně Co2 a bojovat tak proti skleníkovému efektu.

Využití slunečního světla

Bezplatný příjem slunečního světla je výhodou. Během slunečných zimních dnů Thermobel Topn+ shromažďuje veškeré sluneční světlo, a tím poskytuje bezplatné teplo. pomáhá Vám tak zredukovat dobu vytápění a ušetřit peníze.Varianty pro každý vkus a funkci Thermobel Topn+ je vysoce multifunkční a vzhledově neutrální sklo, které může být přizpůsobeno všem funkcím a instalováno v jakémkoliv domově.
STAZOKNA

StazOkna - © 2008, Všechna práva vyhrazena, Vytvořilo : Grafické studio illusion pictures - http://studio.illusion-pictures.cz