Základní údaje

STAZ CZ, spol. s r.o. Na louži 947/1, 101 00 Praha 10
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze odd. C vložka 1222716
IČ: 27866271 | DIČ: CZ27866271

Charakteristika společnosti

Společnost STAZ CZ, spol. s r.o. se od roku 1993 věnuje problematice výplní stavebních otvorů. Technologie výroby, postupy správného zabudování a principy údržby pro jednotlivé materiály jsou stěžejním tématem naší každodenní práce. Za dobu své působnosti na stavebním trhu jsme si osvojili postupy, které našim klientům nabídnou materiálové řešení a prostorové uspořádání oken a dveří v souladu s jejich potřebami a s důrazem na dlouhodobé zachování si jejich počátečních vlastností. Přesto, že se významně podílíme na výrobním procesu, nejsme svázáni samotnou zátěží produkce a dokážeme tak sledovat nové trendy a pružně reagovat na potřeby našich zákazníků s ohledem na aktuální dění na trhu. Mimo samotných dodávek oken a dveří, poskytujeme širokou škálu poradenských služeb, vycházejících z našich dlouholetých zkušeností. Provádíme odborné posudky, předprojektovou přípravu, projektovou dokumentaci, technické dozory v průběhu výstavby a odborná školení profesionálů.

Stavební činnost je samostatnou kategorií v portfoliu našich služeb a zahrnuje realizace menších projektů občanské a bytové výstavby a designových vestaveb kancelářských objektů.

Mimo důrazu na technickou kvalitu výrobků a jejich fyzikální vlastnosti nezapomínáme na životní prostředí.

Velké portfolio materiálů a výrobků ve spojení s letitými zkušenostmi nám umožňuje nabízet takové služby a výrobky, které budou vyhovovat jak náročným požadavkům moderních staveb, specifickým podmínkám dané stavby, reálným designovým nárokům, tak přísným technickým normám. Mimo důrazu na technickou kvalitu výrobků a jejich fyzikální vlastnosti, také nezapomínáme na životní prostředí.